Đăng ký mua căn hộ

Thông tin căn hộ
CT1 [ 28T ]

Tầng 04 -> 31

A

Diện tích: 76.16 m2, Mô tả phòng

vị trí căn hộA

B

Diện tích: 76.93 m2, Mô tả phòng

vị trí căn hộB

C

Diện tích: 89.2 m2, Mô tả phòng

vị trí căn hộC

D

Diện tích: 110.74 m2, Mô tả phòng

vị trí căn hộD
TRỞ VỀ
0243 382 9666
http://gelexiariverside.com.vn
http://gelexiariverside.com.vn/theme