Đăng ký mua căn hộ

Thông tin căn hộ
CT-2B [ 28T ]

Tầng 04 -> 31

A

Diện tích: 66.8 m2, Mô tả phòng

vị trí căn hộA

B

Diện tích: 70.33 m2, Mô tả phòng

vị trí căn hộB

C

Diện tích: 69.4 m2, Mô tả phòng

vị trí căn hộC

D

Diện tích: 77.96 m2, Mô tả phòng

vị trí căn hộD

E

Diện tích: 87.36 m2, Mô tả phòng

vị trí căn hộE

F

Diện tích: 92.2 m2, Mô tả phòng

vị trí căn hộF

G

Diện tích: 97.55 m2, Mô tả phòng

vị trí căn hộG
TRỞ VỀ
0243 382 9666
http://gelexiariverside.com.vn
http://gelexiariverside.com.vn/theme